Stel je voor dat je je niet gesteund voelt door onze maatschappij en wenst afstand te nemen van alle rechten en plichten die je worden opgelegd. In Nederland is dat simpelweg niet mogelijk. Bepaalde zaken – waar je bewust afstand van neemt – zijn bij wet verboden. Hoe hard je ook probeert, ieder individu is in bepaalde mate afhankelijk van een ‘hogere macht’. Martijn wenst voor altijd los te komen van de maatschappij en helemaal zelfvoorzienend te zijn. Hoe hij die weg bewandelt vertelt hij in de serie ‘De Outsiders’.

Los van de maatschappij: een zoektocht naar geluk

Martijn was niet altijd de rebelse tegenstander. Hij trok het hele maatschappelijke gebeuren al vroeg in twijfel, maar toch nam ook hij deel aan die maatschappelijke draaimolen. Martijn was gelukkig getrouwd en vader van twee kinderen. Toen dat huwelijk op de klippen liep, liep hij tegen allerlei beperkingen op van de samenleving zoals wij die kennen. Martijn vond niet de gepaste hulp en besloot zich terug te trekken uit die rompslomp van verplichtingen. Zo begon zijn zoektocht naar eigen geluk.

Voor altijd los van de maatschappij: het verhaal van Martijn

Leven vanuit een kofferbak

Los van de maatschappij komen blijkt onmogelijk. In de serie ‘De Outsiders‘ zie je dat Martijn tegen tal van beperkingen aanloopt. Hij ruilde zijn huis in voor een auto, maar om die auto te kunnen besturen moet Martijn beschikken over een rijbewijs verzekering en heel wat andere documenten. Zelfs overnachten in zijn auto blijkt in Nederland bij wet verboden. Toch is die auto zijn enige officiële bezitting. Zijn hele uitzet en leven neemt hij met zich mee achter in de kofferbak.

Voor altijd los van de maatschappij: het verhaal van Martijn

Een soeverein bestaan leiden

Martijn streeft naar een soeverein bestaan, een bestaan waarbij hij 100% onafhankelijk van de staat kan leven. Om die verwachtingen in te lossen zal hij nog meer regels moeten overtreden. Zo zal hij niet meer over een geldig rijbewijs kunnen beschikken en boetes simpelweg niet betalen. Ook een bankrekening zal hij moeten opzeggen. Iedere dienst die hij vanaf dan levert, zal ‘handje contantje’ betaald moeten worden. Terwijl Martijn zijn zoektocht naar vrijheid verder zet, zal hij gaandeweg ontdekken wat de voor- en nadelen van een “vrij” bestaan zijn.

Geoff Thompson openhartig: waarom de waarheid vertellen zo belangrijk is